Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over Schoester & Odekerken Psychotherapie. De contact- en bereikbaarheidsgegevens vindt u 'hier'.

Kwaliteitsbewaking en regelgeving

Wij zijn aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten) en werken volgens de wettelijke bepalingen en de beroepscode voor psychotherapeuten. Via visitatie en het kwaliteitsstatuut wordt de praktijk gecontroleerd. Als u bij een lid van de LVVP in behandeling gaat, weet u dus zeker dat de therapeut aan alle wettelijke eisen voldoet. Hier vindt u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van E. Odekerken, en het kwaliteitsstatuut van E. Schoester. Zie ook www.lvvp.info voor meer informatie. Ook zijn wij aangesloten bij het SPIN; het Samenwerkingsverband Psychologen in Noord-Limburg. Daarnaast nemen we deel aan verschillende intervisiegroepen.  

Privacy

Alle informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Tijdens de behandeling houden wij een elektronisch dossier bij welke u altijd mag inzien. U heeft hierbij het recht om bepaalde gegevens door ons te laten wijzigen of aan te vullen. Door ons wordt zonder uw nadrukkelijke toestemming geen enkele informatie aan wie dan ook verstrekt. Bij voorkeur informeren wij wel uw huisarts of verwijzer over de behandeling en het verloop daarvan. In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) kunt u hier de privacy statement lezen.

Klachtenregeling

Indien u ergens niet tevreden over bent willen wij u vragen dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand. We zullen alles in het werk stellen om hier naar uw tevredenheid iets aan te doen. Als we er onverhoopt toch samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Praktijkgegevens

KvK-nummer: 72033959
AGB-code praktijk: 94064110

Elianne Schoester
BIG-registratienummer gz-psycholoog: 99063331925
BIG-registratienummer psychotherapeut: 9063331916
AGB-code: 94011683

Eline Odekerken
BIG-registratienummer psychotherapeut: 29919602816
AGB-code: 94100617

Betaalgegevens: NL92INGB0008478589