Welkom!

Schoester & Odekerken Psychotherapie biedt in een persoonlijke sfeer behandeling aan volwassenen met klachten van psychische aard. Op onze website kunt u meer vinden over wie we zijn, wat we doen en wat we voor u kunnen betekenen. 
Onze praktijk is weer open voor enkele aanmeldingen (er is wel een wachtlijst voor behandeling van ongeveer 3 tot 6 maanden). U kunt eind dit jaar eventueel nog uw zorgpolis omzetten naar een zuivere restitutiepolis, zodat u de behandeling volledig vergoed krijgt. Op www.contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/ vindt u vanaf 19 november betrouwbaar advies hierover. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De keuze om in therapie te gaan en te aanvaarden dat u er zelf niet uitkomt is voor de meeste mensen niet eenvoudig. We vinden het daarom belangrijk om de gesprekken in een warme, persoonlijke sfeer te laten verlopen. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we het beste voor u kunnen betekenen, uiteraard altijd vanuit kwaliteit en bewezen effectieve behandelingen.

Wat is psychotherapie?

Als psychotherapeut kijken we naar de klacht(en) die u heeft en hebben we het doel deze te verhelpen, te verminderen of draaglijker te maken. Maar we kijken ook verder. Wat maakt dat u klachten heeft ontwikkeld? Wat maakt dat klachten blijven terugkeren, zelfs soms ondanks eerdere behandeling? En waarom blijven patronen zich herhalen, ondanks dat ze u schade berokkenen en ondanks pogingen ze te doorbreken?

Aanmelding & Intake

Als u zich bij ons wilt aanmelden kan dit telefonisch of via ons emailadres. Het is ook mogelijk dat uw huisarts ons rechtstreeks via Zorgdomein uw verwijsbrief toestuurt. In alle gevallen nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. In dit telefonische contact maken we kort kennis met elkaar, informeren we u over onze werkwijze en kijken we samen of uw hulpvraag en verwachtingen passen bij onze praktijk en of wij zodoende iets voor u kunnen betekenen. Wanneer we hierna besluiten verder te gaan plannen we ofwel meteen een intakegesprek ofwel komt u op onze wachtlijst. Dit is afhankelijk van de ruimte op dat moment. Als er sprake is van een wachttijd is dat uitsluitend in deze fase.

Angststoornissen

Iedereen is wel eens angstig en dat is maar goed ook, want angst waarschuwt ons voor gevaar. Bij een angststoornis bent u echter ook angstig in situaties die geen direct gevaar opleveren en vormt het een forse belemmering in het dagelijks leven. We kunnen spreken van een angststoornis als er sprake is van (een aantal van) onderstaande klachten. U hebt bijvoorbeeld last van faalangst, dwangmatigheid, paniekklachten, of angst om ziek te worden of om dood te gaan zonder medische oorzaak. Het kan ook zijn dat u zich ongemakkelijk voelt bij andere mensen, omdat u bang bent dat ze u niet aardig vinden. Of u bent bijvoorbeeld bang het niet goed te doen, durft niet goed ‘nee’ te zeggen en zet uzelf altijd op de laatste plaats.

 

 

Trauma (PTSS)

Als u last blijft houden van nare gebeurtenissen/trauma's uit het verleden kan er sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Hierbij is er sprake van (een deel van) onderstaande klachten: verhoogde waakzaamheid, schrikachtig zijn, herbelevingen, nachtmerries, prikkelbaarheid (een kort lontje), concentratieproblemen of vermijdingsgedrag van zaken die aan het trauma gerelateerd zijn.

Persoonlijke ontwikkelingsvragen

Sommige vragen of klachten zijn wel passend bij psychotherapie, maar niet direct te scharen onder een diagnose. Wanneer u meer uit uzelf zou willen halen bijvoorbeeld, meer uzelf zou willen leren zijn of de behoefte voelt uw levensloop en ontwikkeling eens zorgvuldig onder de loep te nemen zou psychotherapie passend kunnen zijn. 

Stemmingsstoornissen (depressie)

Iedereen voelt zich wel eens somber of heeft een dip. Bij een stemmingsstoornis is er echter geruime tijd sprake van forse somberheid. We kunnen spreken van een stemmingsstoornis als er sprake is van (een aantal van) onderstaande klachten: u heeft geen zin meer in de dagelijkse dingen of u beleeft geen plezier meer aan dingen die u eerder wel prettig vond. Andere depressieve klachten zijn: futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een ‘verdoofd’ gevoel, snel geïrriteerd zijn, schuldgevoelens, slecht slapen en piekeren.

 

Overbelasting (burn-out)

Overbelasting (ook wel 'overspannen zijn' of een 'burn-out' genoemd) komt steeds vaker voor en veel mensen herkennen dan ook klachten die daarbij passen. Het is een uitputtingsreactie van het lichaam op een lange periode van over eigen grenzen gaan en stress. In feite trekt het lichaam aan de noodrem. Klachten die passen bij overbelasting zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, slecht slapen, veel piekeren, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, problemen met werkdruk of -stress en thuis het werk niet kunnen loslaten.

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Bij een persoonlijkheidsstoornis, of trekken hiervan, zijn bepaalde karaktereigenschappen zo sterk aanwezig en liggen ze dermate verankerd in uw persoonlijkheid dat het niet goed lukt om u op een gewenste manier aan de omgeving aan te passen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals in de relatie met andere mensen, met een partner, in vriendschappen of op het werk. U merkt dat patronen zich blijven herhalen, ondanks dat deze u schade berokkenen en ondanks pogingen deze te doorbreken.

U trekt bijvoorbeeld steeds een partner aan die niet bij u blijkt te passen, durft u niet te hechten, of u blijft vermijden om uw wensen te uiten waardoor u steevast in aanraking komt met mensen die misbruik van u maken. Of u legt de lat steeds hoger voor uzelf en raakt niet verlost van overbelasting of depressies.

Of u heeft bijvoorbeeld identiteitsproblemen: u weet niet goed wie u zelf bent en wat u wilt, stelt hoge eisen aan uzelf, of er is een groot verschil tussen hoe u over uzelf denkt en hoe u zou willen zijn. Het kan ook zijn dat u zich moeilijk kunt losmaken van thuis. Of u vindt het, uit angst voor kritiek of afwijzing, moeilijk om uw grenzen aan te geven: u bent steeds voor anderen aan het zorgen en vergeet daardoor uzelf.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat hoe u denkt bepaalt hoe u zich voelt, en dat dit weer invloed heeft op hoe u zich gedraagt. Deze behandeling helpt om negatieve gedachten om te buigen naar meer positieve. Daarnaast helpt het om gedrag dat de negatieve gedachten in stand houdt te veranderen. 

Als iemand bijvoorbeeld een afspraak afzegt en u denkt dat diegene dit doet omdat u iets verkeerds hebt gedaan, zal u zich waarschijnlijk angstig of onzeker gaan voelen. U gaat dit contact vervolgens mogelijk uit de weg of u gaat juist extra uw best doen. Terwijl als u die afzegging intepreteert als toevallig of in ieder geval niet als iets wat met u persoonlijk te maken heeft, u zich prima voelt. In feite wordt er in cognitieve gedragstherapie vanuit gegaan dat niet de gebeurtenis zélf voor nare gevoelens zorgt, maar de betekenis die we eraan geven.

Schemagerichte therapie

Maakt u steeds dezelfde fouten in uw leven, terwijl u zich hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat uw hardnekkige gedragspatronen zien, die u niet kunt veranderen, ook al wilt u dat heel graag? Merkt u regelmatig dat u met uw gezonde verstand best weet wat u zou moeten doen, maar dat uw gevoel niet meewerkt en u een andere richting in duwt? In deze gevallen kan schematherapie helpen!” (van vereniging voor schematherapie: www.schematherapie.nl).

Als er in het heden patronen zijn die u niet doorbroken krijgt, heeft dat meestal te maken met behoeften die u vroeger tekort gekomen bent en verankerd zijn geraakt in uw persoonlijkheid. Schematherapie helpt om verbanden te leggen tussen het verleden en de patronen waar u in het hier en nu tegenaan loopt. Het zorgt ervoor dat de patronen worden ontrafeld en begrijpelijk worden gemaakt. Vervolgens worden deze patronen doorbroken doordat u leert beter contact te maken met uw eigen behoeften en deze op een gezondere wijze kenbaar te maken. Zo krijgt u meer wat u nodig hebt.

EMDR

"Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie vooral voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, verlies of een geweldsincident” (van vereniging voor EMDR: www.emdr.nl).

Nare gebeurtenissen kunnen soms voor blijvende klachten zorgen, zoals nachtmerries, schrikreacties, prikkelbaarheid en herbelevingen. EMDR helpt om de emotionele lading van de nare gebeurtenis af te halen, zodat de klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Wanneer het gaat om een eenmalige nare gebeurtenis, zijn enkele sessies EMDR meestal al voldoende. Als het gaat om langdurige of meermalige gebeurtenissen, zijn vaak meer sessies nodig.

Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gesprekstherapie, waarbij met u samen gekeken wordt naar de verbanden tussen uw klachten en onder meer uw levensloop, uw gedachten, werk, relaties en uw gedrag. U wordt zich meer bewust van uw gedragingen en gevoelens. U gaat meer begrijpen waar deze vandaan komen en leert deze te veranderen. 

Uitgangspunt is dat u meer contact gaat maken met wie u werkelijk bent en gaat voelen waar uw behoeftes liggen. U kunt uw leven dan meer inrichten naar wat écht bij u past, zodat u meer levensvreugde ervaart.