Minder gespecialiseerd in

Wij zijn minder gespecialiseerd in

  • Psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en andere psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek, ernstige dwangstoornissen en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of AD(H)D. Voor deze problemen kunt u zich het beste laten verwijzen naar een hiervoor gespecialiseerde instelling.
  • Als u vooral vragen hebt rondom medicatie. Hiervoor kunt u het beste een psychiater of eventueel uw huisarts contacteren.
  • Op de voorgrond staande crisisgevoeligheid of terugkerende suïcidaliteit. Hiervoor kunt u beter naar een instelling gaan met een crisisdienst.