Angststoornissen

Iedereen is wel eens angstig en dat is maar goed ook, want angst waarschuwt ons voor gevaar. Bij een angststoornis bent u echter ook angstig in situaties die geen direct gevaar opleveren en vormt het een forse belemmering in het dagelijks leven. We kunnen spreken van een angststoornis als er sprake is van (een aantal van) onderstaande klachten. U hebt bijvoorbeeld last van faalangst, dwangmatigheid, paniekklachten, of angst om ziek te worden of om dood te gaan zonder medische oorzaak. Het kan ook zijn dat u zich ongemakkelijk voelt bij andere mensen omdat u bang bent dat ze u niet aardig vinden. Of u bent bijvoorbeeld bang het niet goed te doen, durft niet goed ‘nee’ te zeggen en zet uzelf altijd op de laatste plaats.

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De keuze om in therapie te gaan en te aanvaarden dat u er zelf niet uitkomt is voor de meeste mensen niet eenvoudig. We vinden het daarom belangrijk om de gesprekken in een warme, persoonlijke sfeer te laten verlopen. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we het beste voor u kunnen betekenen, uiteraard altijd vanuit kwaliteit en bewezen effectieve behandelingen. 

Wat is psychotherapie?

Als psychotherapeut kijken we naar de klacht(en) die u heeft en hebben we het doel deze te verhelpen, te verminderen of draaglijker te maken, maar kijken we ook verder. Wat maakt dat u klachten heeft ontwikkeld? Wat maakt dat klachten blijven terugkeren, zelfs soms ondanks eerdere behandeling? En waarom blijven patronen zich herhalen, ondanks pogingen deze te doorbreken?

Angststoornissen

Iedereen is wel eens angstig en dat is maar goed ook, want angst waarschuwt ons voor gevaar. Bij een angststoornis bent u echter ook angstig in situaties die geen direct gevaar opleveren en vormt het een forse belemmering in het dagelijks leven. We kunnen spreken van een angststoornis als er sprake is van (een aantal van) onderstaande klachten. U hebt bijvoorbeeld last van faalangst, dwangmatigheid, paniekklachten, of angst om ziek te worden of om dood te gaan zonder medische oorzaak. Het kan ook zijn dat u zich ongemakkelijk voelt bij andere mensen, omdat u bang bent dat ze u niet aardig vinden. Of u bent bijvoorbeeld bang het niet goed te doen, durft niet goed ‘nee’ te zeggen en zet uzelf altijd op de laatste plaats.

 

 

Trauma (PTSS)

Als u last blijft houden van nare gebeurtenissen/trauma's uit het verleden kan er sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Hierbij is er sprake van (een deel van) onderstaande klachten: verhoogde waakzaamheid, schrikachtig zijn, herbelevingen, nachtmerries, prikkelbaarheid (een kort lontje), concentratieproblemen of vermijdingsgedrag van zaken die aan het trauma gerelateerd zijn.

Persoonlijke ontwikkelingsvragen

Sommige vragen of klachten zijn wel passend bij psychotherapie, maar niet direct te scharen onder een diagnose. Wanneer u meer uit uzelf zou willen halen bijvoorbeeld, meer uzelf zou willen leren zijn of de behoefte voelt uw levensloop en ontwikkeling eens zorgvuldig onder de loep te nemen zou psychotherapie passend kunnen zijn. 

Stemmingsstoornissen (depressie)

Iedereen voelt zich wel eens somber of heeft een dip. Bij een stemmingsstoornis is er echter geruime tijd sprake van forse somberheid. We kunnen spreken van een stemmingsstoornis als er sprake is van (een aantal van) onderstaande klachten: u heeft geen zin meer in de dagelijkse dingen of u beleeft geen plezier meer aan dingen die u eerder wel prettig vond. Andere depressieve klachten zijn: futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een ‘verdoofd’ gevoel, snel geïrriteerd zijn, schuldgevoelens, slecht slapen en piekeren.

 

Overbelasting (burn-out)

Overbelasting (ook wel 'overspannen zijn' of een 'burn-out' genoemd) komt steeds vaker voor en veel mensen herkennen dan ook klachten die daarbij passen. Het is een uitputtingsreactie van het lichaam op een lange periode van over eigen grenzen gaan en stress. In feite trekt het lichaam aan de noodrem. Klachten die passen bij overbelasting zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, slecht slapen, veel piekeren, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, problemen met werkdruk of -stress en thuis het werk niet kunnen loslaten.

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Bij een persoonlijkheidsstoornis, of trekken hiervan, zijn bepaalde karaktereigenschappen zo sterk aanwezig en liggen ze dermate verankerd in uw persoonlijkheid dat het niet goed lukt om u op een gewenste manier aan de omgeving aan te passen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals in de relatie met andere mensen, met een partner, in vriendschappen of op het werk. U merkt dat patronen zich blijven herhalen, ondanks dat deze u schade berokkenen en ondanks pogingen deze te doorbreken.

U trekt bijvoorbeeld steeds een partner aan die niet bij u blijkt te passen, durft u niet te hechten, of u blijft vermijden om uw wensen te uiten waardoor u steevast in aanraking komt met mensen die misbruik van u maken. Of u legt de lat steeds hoger voor uzelf en raakt niet verlost van overbelasting of depressies.

Of u heeft bijvoorbeeld identiteitsproblemen: u weet niet goed wie u zelf bent en wat u wilt, stelt hoge eisen aan uzelf, of er is een groot verschil tussen hoe u over uzelf denkt en hoe u zou willen zijn. Het kan ook zijn dat u zich moeilijk kunt losmaken van thuis. Of u vindt het, uit angst voor kritiek of afwijzing, moeilijk om uw grenzen aan te geven: u bent steeds voor anderen aan het zorgen en vergeet daardoor uzelf.