Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gesprekstherapie, waarbij met u samen gekeken wordt naar de verbanden tussen uw klachten en onder meer uw levensloop, uw gedachten, werk, relaties en uw gedrag. U wordt zich meer bewust van uw gedragingen en gevoelens. U gaat meer begrijpen waar deze vandaan komen en leert deze te veranderen. 

Uitgangspunt is dat u meer contact gaat maken met wie u werkelijk bent en gaat voelen waar uw behoeftes liggen. U kunt uw leven dan meer inrichten naar wat écht bij u past, zodat u meer levensvreugde ervaart.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De keuze om in therapie te gaan en te aanvaarden dat u er zelf niet uitkomt is voor de meeste mensen niet eenvoudig. We vinden het daarom belangrijk om de gesprekken in een warme, persoonlijke sfeer te laten verlopen. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we het beste voor u kunnen betekenen, uiteraard altijd vanuit kwaliteit en bewezen effectieve behandelingen. 

Wat is psychotherapie?

Als psychotherapeut kijken we naar de klacht(en) die u heeft en hebben we het doel deze te verhelpen, te verminderen of draaglijker te maken, maar kijken we ook verder. Wat maakt dat u klachten heeft ontwikkeld? Wat maakt dat klachten blijven terugkeren, zelfs soms ondanks eerdere behandeling? En waarom blijven patronen zich herhalen, ondanks pogingen deze te doorbreken?

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat hoe u denkt bepaalt hoe u zich voelt, en dat dit weer invloed heeft op hoe u zich gedraagt. Deze behandeling helpt om negatieve gedachten om te buigen naar meer positieve. Daarnaast helpt het om gedrag dat de negatieve gedachten in stand houdt te veranderen. 

Als iemand bijvoorbeeld een afspraak afzegt en u denkt dat diegene dit doet omdat u iets verkeerds hebt gedaan, zal u zich waarschijnlijk angstig of onzeker gaan voelen. U gaat dit contact vervolgens mogelijk uit de weg of u gaat juist extra uw best doen. Terwijl als u die afzegging intepreteert als toevallig of in ieder geval niet als iets wat met u persoonlijk te maken heeft, u zich prima voelt. In feite wordt er in cognitieve gedragstherapie vanuit gegaan dat niet de gebeurtenis zélf voor nare gevoelens zorgt, maar de betekenis die we eraan geven.

Schemagerichte therapie

Maakt u steeds dezelfde fouten in uw leven, terwijl u zich hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat uw hardnekkige gedragspatronen zien, die u niet kunt veranderen, ook al wilt u dat heel graag? Merkt u regelmatig dat u met uw gezonde verstand best weet wat u zou moeten doen, maar dat uw gevoel niet meewerkt en u een andere richting in duwt? In deze gevallen kan schematherapie helpen!” (van vereniging voor schematherapie: www.schematherapie.nl).

Als er in het heden patronen zijn die u niet doorbroken krijgt, heeft dat meestal te maken met behoeften die u vroeger tekort gekomen bent en verankerd zijn geraakt in uw persoonlijkheid. Schematherapie helpt om verbanden te leggen tussen het verleden en de patronen waar u in het hier en nu tegenaan loopt. Het zorgt ervoor dat de patronen worden ontrafeld en begrijpelijk worden gemaakt. Vervolgens worden deze patronen doorbroken doordat u leert beter contact te maken met uw eigen behoeften en deze op een gezondere wijze kenbaar te maken. Zo krijgt u meer wat u nodig hebt.

EMDR

"Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie vooral voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, verlies of een geweldsincident” (van vereniging voor EMDR: www.emdr.nl).

Nare gebeurtenissen kunnen soms voor blijvende klachten zorgen, zoals nachtmerries, schrikreacties, prikkelbaarheid en herbelevingen. EMDR helpt om de emotionele lading van de nare gebeurtenis af te halen, zodat de klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Wanneer het gaat om een eenmalige nare gebeurtenis, zijn enkele sessies EMDR meestal al voldoende. Als het gaat om langdurige of meermalige gebeurtenissen, zijn vaak meer sessies nodig.

Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gesprekstherapie, waarbij met u samen gekeken wordt naar de verbanden tussen uw klachten en onder meer uw levensloop, uw gedachten, werk, relaties en uw gedrag. U wordt zich meer bewust van uw gedragingen en gevoelens. U gaat meer begrijpen waar deze vandaan komen en leert deze te veranderen. 

Uitgangspunt is dat u meer contact gaat maken met wie u werkelijk bent en gaat voelen waar uw behoeftes liggen. U kunt uw leven dan meer inrichten naar wat écht bij u past, zodat u meer levensvreugde ervaart.