Zo werken wij

Een persoonlijke benadering en een informele sfeer zijn kenmerkend voor onze praktijk. Voor ons staat voorop dat u zich gehoord en welkom voelt. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we voor u kunnen betekenen. Hieronder vindt u meer over wat psychotherapie inhoudt en hoe wij werken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De keuze om in therapie te gaan en te aanvaarden dat u er zelf niet uitkomt is voor de meeste mensen niet eenvoudig. We vinden het daarom belangrijk om de gesprekken in een warme, persoonlijke sfeer te laten verlopen. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we het beste voor u kunnen betekenen, uiteraard altijd vanuit kwaliteit en bewezen effectieve behandelingen. 

In therapie gaan is hard werken en soms heftig, maar het levert veel op. Bijvoorbeeld patronen doorbreken die u al jaren belemmerden om uzelf te zijn of om de keuzes te maken die écht bij u passen. Of nare ervaringen eindelijk achter u laten. Meer verdieping, meer rust; het zijn allemaal voorbeelden van wat psychotherapie u kan opleveren.

Wat is psychotherapie?

Een psychotherapeut is een universitair afgestudeerde psycholoog met daar bovenop een 4 jaar durende postdoctorale specialisatie. Als psychotherapeut zijn we gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog.

Als psychotherapeut kijken we naar de klacht(en) die u heeft en hebben we het doel deze te verhelpen, te verminderen of draaglijker te maken, maar kijken we ook verder. Wat maakt dat u klachten heeft ontwikkeld? Wat maakt dat klachten blijven terugkeren, zelfs soms ondanks eerdere behandeling? En waarom blijven patronen zich herhalen, ondanks pogingen deze te doorbreken?

Aanmelding & Intake

Als u zich bij ons wilt aanmelden kan dit telefonisch of via ons emailadres. Het is ook mogelijk dat uw huisarts ons rechtstreeks via Zorgdomein uw verwijsbrief toestuurt. In alle gevallen nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Zo veel mogelijk dezelfde dag nog en anders de eerstvolgende werkdag. In dit telefonische contact maken we kort kennis met elkaar, informeren we u over onze werkwijze en kijken we samen of uw hulpvraag en verwachtingen passen bij onze praktijk en wij zodoende iets voor u kunnen betekenen. Wanneer we na het telefonische contact besluiten verder te gaan plannen we ofwel meteen een intakegesprek ofwel komt u op onze wachtlijst. Dit is afhankelijk van de ruimte op dat moment. Als er sprake is van een wachttijd dan is dat uitsluitend in deze fase.

Behandelduur

De duur van de behandeling is van een aantal zaken afhankelijk. Van uw klacht(en) en uw herstel, maar ook van de insteek van de behandeling. Een behandeling kan klachtgericht of persoonsgericht zijn (psychotherapie). Een klachtgerichte behandeling is vooral gericht op het verminderen, verhelpen of draaglijker maken van de klachten. Dit duurt over het algemeen wat korter, waarbij u grofweg kunt denken aan enkele maanden tot een jaar.

Wachttijden

Onze behandelingen worden op ieders unieke vraag en behoefte afgestemd. We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Een exacte wachttijd is hierdoor moeilijk aan te geven. De wachttijd is er alléén bij aanmelding. Als wij en u het er na een intakegesprek samen over eens zijn dat we een behandeling beginnen, gaan we direct van start.