Zo werken wij

Een persoonlijke benadering en een informele sfeer zijn kenmerkend voor onze praktijk. Voor ons staat voorop dat u zich gehoord en welkom voelt. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we voor u kunnen betekenen. Hieronder vindt u meer over wat psychotherapie inhoudt en hoe wij werken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De keuze om in therapie te gaan en te aanvaarden dat u er zelf niet uitkomt is voor de meeste mensen niet eenvoudig. We vinden het daarom belangrijk om de gesprekken in een warme, persoonlijke sfeer te laten verlopen. Samen met u kijken we wat er speelt en wat we het beste voor u kunnen betekenen, uiteraard altijd vanuit kwaliteit en bewezen effectieve behandelingen. 

In therapie gaan is hard werken en soms heftig, maar het levert veel op. Bijvoorbeeld patronen doorbreken die u al jaren belemmerden om uzelf te zijn of om de keuzes te maken die écht bij u passen. Of nare ervaringen eindelijk achter u laten. Meer verdieping, meer rust; het zijn allemaal voorbeelden van wat psychotherapie u kan opleveren.

Wat is psychotherapie?

Een psychotherapeut is een universitair afgestudeerde psycholoog met daar bovenop een 4 jaar durende postdoctorale specialisatie. Als psychotherapeut zijn we gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog, omdat een psychotherapeut naast de klachten ook de oorsprong ervan adresseert.

Als psychotherapeut kijken we naar de klacht(en) die u heeft en hebben we het doel deze te verhelpen, te verminderen of draaglijker te maken. Maar we kijken dus ook verder. Wat maakt dat u klachten heeft ontwikkeld? Wat maakt dat klachten blijven terugkeren, zelfs soms ondanks eerdere behandeling? En waarom blijven patronen zich herhalen, ondanks pogingen deze te doorbreken? Door niet alleen de klachten te behandelen, maar ook de oorzaak, is het resultaat vaker blijvend.

Aanmelding & Intake

Als u zich bij ons wilt aanmelden kan dit telefonisch of via ons emailadres. Het is ook mogelijk dat uw huisarts ons rechtstreeks via Zorgdomein uw verwijsbrief toestuurt. In alle gevallen nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. In dit contact maken we kort kennis met elkaar, informeren we u over onze werkwijze en kijken we samen of uw hulpvraag en verwachtingen passen bij onze praktijk en wij zodoende iets voor u kunnen betekenen. Wanneer we hierna besluiten verder te gaan, komt u op onze wachtlijst. Bij twijfel plannen we soms eerst een intakegesprek. Als er sprake is van een wachttijd dan is dat uitsluitend in deze fase, dus bij aanmelding.

Helaas zijn wij genoodzaakt om tot nader bericht een aannamestop in te lassen. De zorgvraag is dermate groot dat de wachttijd voor behandeling inmiddels is opgelopen tot een jaar. Dit gaat in onze optiek een ethische grens over. Als er ruimte komt laten wij dit op deze plek weten.

Behandelduur

De duur van de behandeling is van een aantal zaken afhankelijk. Van uw klacht(en) en uw herstel, maar ook van de insteek van de behandeling. Een behandeling kan klachtgericht of persoonsgericht zijn (psychotherapie). Een klachtgerichte behandeling is vooral gericht op het verminderen, verhelpen of draaglijker maken van de klachten. Dit duurt over het algemeen wat korter, waarbij u grofweg kunt denken aan enkele maanden tot een jaar. Psychotherapie duurt meestal langer, vaak een tot twee jaar.

Wachttijden

Onze behandelingen worden op ieders unieke vraag en behoefte afgestemd. We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Een exacte wachttijd is hierdoor moeilijk aan te geven. De wachttijd is er alléén bij aanmelding.