Vergoeding & Eigen risico

Vergoeding

Wij hebben bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, zodat we de inhoud en duur van uw behandeling zo veel mogelijk op uw persoonlijke wensen en behoeften kunnen afstemmen. Dit betekent wel dat het van uw polis-type afhangt hoeveel u vergoed krijgt. 

Binnen de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen een naturapolis en een restitutiepolis (aanvullende verzekering doet niet ter zake). Wanneer u een zuivere restitutiepolis (vrije zorgkeuze) heeft, wordt uw behandeling 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een overzicht van zuivere restitutiepolissen zie www.contractvrijepsycholoog.nl.

Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Als u een naturapolis hebt en het voor u niet mogelijk is om een gedeelte zelf te betalen zou u kunnen overwegen om in het nieuwe jaar een restitutiepolis af te sluiten en u dan aan te melden. In alle gevallen wordt een beroep gedaan op het eigen risico. Standaard is dit € 385,-.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij hanteren het standaard NZa-tarief. Per 2023 is dit vastgesteld op €176,30 voor een behandelcontact en op €199,34 voor een intakegesprek.