Wachttijden

Helaas zijn wij genoodzaakt om tot nader bericht een aannamestop in te lassen. De zorgvraag is dermate groot dat de wachttijd voor behandeling inmiddels is opgelopen tot een jaar. Dit gaat in onze optiek een ethische grens over. Als er ruimte komt laten wij dit op deze plek weten.

Onze behandelingen worden op ieders unieke vraag en behoefte afgestemd. We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Een exacte wachttijd is hierdoor moeilijk aan te geven als u bij ons op de wachtlijst komt. De wachttijd is er alléén bij aanmelding. Als wij en u het er na een intakegesprek samen over eens zijn dat we een behandeling beginnen, gaan we direct van start.