Wachttijden

Op dit moment bedraagt de wachttijd voor intake en behandeling ongeveer 3 maanden. Dit kan korter zijn, maar ook langer en is afhankelijk van wanneer andere trajecten afgerond worden.

Onze behandelingen worden op ieders unieke vraag en behoefte afgestemd. We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Een exacte wachttijd is hierdoor moeilijk aan te geven. De wachttijd is er alléén bij aanmelding. Als wij en u het er na een intakegesprek samen over eens zijn dat we een behandeling beginnen, gaan we direct van start.