Wachttijden

De wachttijd voor intake en behandeling is op dit moment ongeveer 6 maanden. Dit kan uiteindelijk korter worden, maar ook langer omdat dit afhankelijk is van wanneer andere trajecten afgerond worden.

Onze behandelingen worden op ieders unieke vraag en behoefte afgestemd. We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Een exacte wachttijd is hierdoor moeilijk aan te geven. De wachttijd is er alléén bij aanmelding. Als wij en u het er na een intakegesprek samen over eens zijn dat we een behandeling beginnen, gaan we direct van start.