Verwijzing

Verwijzingscriteria

Het is belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts/medisch specialist. Hier moeten de volgende gegevens op staan:

  • De datum van verwijzing (deze moet gelegen zijn vóór de datum van het eerste gesprek op de praktijk)
  • De naam, het adres en AGB-code van de verwijzende arts
  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • De arts dient aan te geven dat er ‘een vermoeden is van een DSM-V-stoornis’.
  • De arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ (kortdurende zorg, maximaal ongeveer 10 gesprekken) of voor de Specialistische GGZ (langdurige zorg).
  • De naam van onze praktijk: Schoester & Odekerken Psychotherapie.

Bij het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief mee, tenzij uw verwijzer ons deze reeds heeft gestuurd via Zorgdomein.

Ook dient u op het eerste gesprek uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart bij zich te hebben. Dit moet omdat wij voor de zorgverzekeraars verplicht zijn te controleren of uw Burger Service Nummer (BSN) klopt.