Verwijzing & vergoeding

Verwijzingscriteria

Hieronder vindt u meer over wat er bij in praktische zin bij een verwijzing naar ons komt kijken.

Verwijzingen

Het is belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts/medisch specialist. Hier moeten de volgende gegevens op staan:

Vergoeding & eigen risico

Wij hebben bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, zodat we de inhoud en duur van uw behandeling zo veel mogelijk op uw persoonlijke wensen en behoeften kunnen afstemmen. Dit betekent wel dat het van uw polis-type afhangt hoeveel u vergoed krijgt.

Betaling

U krijgt van ons een factuur die u vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit gebeurt altijd pas na het afronden van de behandeling of in ieder geval na een jaar, dus nooit per sessie of onverwacht tussentijds.

 

Voor verwijzers

Wij hechten waarde aan korte lijnen en een goede samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners. Bij twijfel omtrent een mogelijke verwijzing of andere vragen zijn wij altijd bereid tot telefonisch overleg.