Behandelduur

De duur van de behandeling is van een aantal zaken afhankelijk. Van uw klacht(en) en uw herstel, maar ook van de insteek van de behandeling. Een behandeling kan klachtgericht of persoonsgericht zijn (psychotherapie). Een klachtgerichte behandeling is vooral gericht op het verminderen, verhelpen of draaglijker maken van de klachten. Dit duurt over het algemeen wat korter, waarbij u grofweg kunt denken aan enkele maanden tot een jaar.

Een persoonsgerichte behandeling (psychotherapie) die vooral insteekt op uw persoonlijkheid, op wat ten grondslag ligt aan uw klachten, op het verkrijgen van inzicht en op het doorbreken van patronen, duurt meestal langer. Hierbij zou u kunnen denken aan een behandelduur van een tot twee jaar, maar ook dit is een schatting. Uiteraard is een combinatie van een klachtgerichte behandeling en een meer persoonsgerichte behandeling ook mogelijk en soms nodig.