Betaling

Betaling

U krijgt van ons een factuurspecificatie die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt aan u, zodat u ons vervolgens kunt betalen. Dit gebeurt periodiek. We hanteren in onze praktijk het door de NZa vastgestelde tarief (www.nza.nl). Per 2023 is dit vastgesteld op €176,30 voor een behandelcontact en op €199,34 voor een intakegesprek. 

 

Betaling door uzelf
U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, dus uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft wel een verwijzing van de huisarts nodig.